Over TReye-IT

Voorgeschiedenis

TReye-IT was een gedurende drie jaren een zorgnernieuwingsprojcet dat vertrok vanuit het basisidee dat elke niet- of slechtziende persoon moet kunnen beschikken over de hulpmiddelen die hij/zij nodig heeft in zijn/haar streven naar zelfstandig functioneren en naar een optimale maatschappelijke integratie.

Het idee voor recuperatie van hulpmiddelen steunde op twee concrete vaststellingen:

  • enerzijds zijn er hulpmiddelen die niet (meer) gebruikt worden,
  • anderzijds zijn er mensen die niet aan een (nochtans noodzakelijk) hulpmiddel geraken.

Het TReye-IT pilootproject heeft daarom gedurende een periode van drie jaren:

  • een systeem uitgewerkt voor de inzameling van ongebruikte hulpmiddelen, het terug gebruiksklaar maken en het terug in omloop brengen van deze hulpmiddelen,
  • vanuit dit ontwikkelde systeem zoveel mogelijk praktijkervaring verzameld,
  • vanuit deze praktijkervaring een beleidsvoorbereidend kader opsgesteld, dat een aantal lijnen uitzet naar enerzijds het optimaliseren van de huidige tegemoetkomingsregelgeving en anderzijds het uitwerken van structurele oplossingen voor dit probleem.

De hulpmiddelen waar dit project rond draaide, waren duidelijk afgebakend. We werkten enkel rond hoogtechnologische hulpmiddelen, die een relatief hoge kost vertegenwoordigen. De veel goedkopere ADL-hulpmiddelen vielen buiten het project omdat de recuperatiekost niet in verhouding zou staan tot de nieuwkost van het hulpmiddel.

TReye-IT was een gezamenlijk project van het Vlaams Leeroogpunt Sint-Rafaël en het Vlaams Digitaal Oogpunt en werd gefinancierd vanuit een niet-gereglementeerde toelage van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Huidige situatie

Sedert december 2013 (einde van de experimentele fase) vielen de werkingsmiddelen weg en draait het project op een lager pitje dankzij de financiële inbreng van Blindenzorg Licht en Liefde.

Vanaf 1 oktober 2014 wordt een beperkte vootzetting van het TReye-IT project opgestart, die grotendeels gedragen wordt door de lokale dienstverlening in de Vlaamse oogpunten van Blindenzorg Licht en Liefde. U kan voor meer informatie terecht bij het Vlaamsoogpunt in uw regio.

Op deze website geven we concrete informatie voor zowel potentiële schenkers van gebruikte hulpmiddelen als voor geïnteresseerde gebruikers van hulpmiddelen.

Toekomst van het project

Ondertussen zoeken we naarstig verder naar middelen om het TReye-IT project terug volledig op gang te trekken.
Indien u ons hierin wilt steunen of adviseren, aarzel niet om ons te contacteren.