Een hulpmiddel schenken


Wie kan bij ons terecht?

Iedereen die beschikt over één of meer ongebruikte hulpmiddelen en die dit wil wegschenken met de garantie dat het toestel een zinvol tweede leven krijgt.

Met welke hulpmiddelen kan je bij ons aankloppen?

Er wordt momenteel zéér selectief gerecupereerd op basis van de ervaringen uit de drie proefjaren. Op basis van die ervaringen kunnen we nu veel beter bepalen wanneer hulpmiddelen effectief nog bruikbaar zijn voor recuperatie.

Onze huidige selectiecriteria zijn: type hulpmiddelen, economische & ergonomische waarde, herbruikbaarheid, kosten-baten en de vraag vanuit de doelgroep.

  • Hulpmiddelensoorten die geschikt zijn voor recuperatie: beeldschermloepen (vast, compacte en bordcamera’s), daisyspelers, voorleestoestellen, flatscreen schermen (TV en/of PC), brailleleesregels, software, kleurendetectors en labelpennen.
  • Leeftijd:  Hulpmiddelen ouder dan 15 jaar zijn vaak zo verschillend van de huidige generatie hulpmiddelen dat ze ook niet meer bruikbaar zijn voor onze werking.
  • Economische en ergonomische waarde: losse TV-beeldbuizen kunnen we niet meer aanvaarden wegens implosiegevaar en strengere regelgeving voor plaatsing van beeldbuizen in rusthuizen en openbare gebouwen. Toestellen met oude seriële/parallelle aansluitingen (brailleleesregels) zijn niet meer compatibel met de huidige generatie computers en dus ook onbruikbaar.
  • Licenties: softwarepakketten zonder originele drager (usb-stick, dvd, cd) EN bijhorende licentiecodes zijn voor ons niet herbruikbaar.
  • Werking: defecte toestellen kunnen door ons niet meer hergebruikt worden, tenzij bij heel kleine defecten zoals een lamp, een batterij, een drukknop,…

Als u toch nog twijfelt of uw hulpmiddel voor ons interessant is, stel ons dan gewoon de vraag.

Als u een nog goed werkend hulpmiddel heeft dat niet aan deze criteria voldoet, kan u het altijd aan iemand bij u in de buurt schenken of aanbieden bij een kringloopcentrum of recyclagepark.

Hoe werkt het concreet?

Hebt u een hulpmiddel voor ons? Geef ons dan gewoon een seintje. We maken dan een afspraak wanneer u het hulpmiddel bij ons kunt binnenbrengen (op een Vlaams oogpunt) of we het bij u komen oppikken. Bij de overdracht maken we een schenkingsovereenkomst op die de transactie bevestigt.

Probeer ervoor te zorgen dat het hulpmiddel zo compleet mogelijk is. Als u nog beschikt over de originele verpakking, handleiding, kabeltjes, accessoires,… zou het fijn zijn als we die meekrijgen.

Als u software schenkt, dan kunnen wij daar alleen iets mee aanvangen als u ons het originele licentiebewijs levert. Met enkel een origineel CD’tje in een originele doos kunnen we dus niets aanvangen.

Wat gebeurt er met uw hulpmiddel(en)?

De ingezamelde hulpmiddelen worden door ons grondig nagekeken, gereinigd en zo nodig hersteld. Voor elk in orde gezet hulpmiddel maken we een beknopt toetsoverzicht dat we nadien gebruiken voor initiatie. Zodra het hulpmiddel klaar is voor hergebruik zoeken we een nieuwe gebruiker. De kosten die verbonden zijn voor transport, administratie, reiniging, ontsmetting, testen, repareren,... lopen snel op en worden deels gerecupereerd door de nieuwe gebruiker een gebruiksvergoeding aan te rekenen.